De 7 belangrijkste eigenschappen van een zonnepaneel

5 maart 2017

Aan welke eisen, behalve een ‘goede’ prijs, moet een zonnepaneel voldoen? Welke eigenschappen bepalen of een zonnepaneel goed is of niet? Naast de prijs is natuurlijk ook de kwaliteit heel belangrijk.

Maar hoe kun je de kwaliteit beoordelen van een zonnepaneel met een verwachte levensduur van circa 25 jaar, als de ‘oudste’ pv installaties nog geen 25 jaar oud zijn? En hoe zit het met de producenten, bestaan die nog over 25 jaar?

1. Elektrische eigenschappen

Omdat de eigenschappen en de prestaties van een zonnepaneel afhankelijk zijn van de plaatselijke condities (en dus in de praktijk altijd verschillend zijn), heeft de pv industrie een aantal condities vastgelegd om toch nog enigszins een beoordeling / vergelijking te kunnen maken.

Deze condities noemt men de Standaard Test Condities (kortweg STC). Deze condities zijn theoretische omstandigheden en komen in de praktijk niet vaak voor. De praktijksituatie wijkt dus bijna altijd af van de STC: positief of negatief.

Een aantal technische eigenschappen kunnen op basis van de STC condities met elkaar vergeleken worden, zoals:

- STC vermogen (W)
- Toleranties in het vermogen (+/-)
- Het rendement (het vermogen in relatie tot het paneeloppervlak; %)
- Thermische eigenschappen (de negatieve invloed van een stijgende temperatuur op het vermogen; % / graden Celcius)

Elektrische eigenschappen
Elektrische eigenschappen
Thermische eigenschappen
Thermische eigenschappen

2. Type zonnecel (cel technologie)

Polykristallijn, monokristallijn, dunne film, 'hetero-junction', 'back contact', je hebt deze termen vast weleens voorbij horen komen. Hiermee wordt het type zonnecel aangeduid. Maar er zijn meer smaken verkrijgbaar. In het ‘Handboek BIPV’ dat je gratis op deze site kunt downloaden lees je er meer over.

3. IEC Standaarden

Aan welke standaarden voldoet het zonnepaneel? Alle zonnepanelen zouden in ieder geval moeten voldoen aan de IEC-kwaliteitsstandaard (IEC 61215 of IEC 61646 ) en de IEC-veiligheidsstandaard (IEC 61730).

In deze standaarden worden diverse testen omschreven die de panelen moeten doorstaan. Hierbij moet je denken aan testen waarbij de invloed van de verschillende weers-omstandigheden wordt gemeten (kwaliteit). Maar ook de brandveiligheid wordt getest (vuurklasse A, B of C).

Door te voldoen aan de minimale eisen van deze IEC standaarden ontstaat er een soort ‘basis kwaliteit’ die de pv panelen in ieder geval zouden moeten hebben. Overigens zegt dit nog niets over de betrouwbaarheid en de uiteindelijke opbrengst van het paneel.
Ondanks dat de standaarden een belangrijke indicator zijn van een ‘goed’ paneel, kan het toch voorkomen dat de kwaliteit, stabiliteit, betrouwbaarheid en de prestaties van het ene paneel sterk afwijken van het andere paneel.

Aanvullend kunnen de pv modules nog voldoen aan IEC 61701 (weerstand tegen zoutnevel; van belang als de panelen in de kustgebieden worden geplaatst) en/of de IEC 62716 (weerstand tegen ammoniak; van belang bij agrarische objecten).

IEC standaard
IEC standaard

4. Keurmerken

Van welk keurmerk is het zonnepaneel voorzien? Met andere woorden: welke keuringsinstantie heeft gecontroleerd of de pv module ook daadwerkelijk aan de IEC standaard voldoet? Het meest toonaangevende keurmerk is die van het Duitse TÜV.

De belangrijkste keuringsinstanties zijn: TÜV Rheinland, TÜV SÜD, Intertek, VDE en SGS.

Paneelfabrikanten kunnen hun panelen opsturen naar TÜV Rheinland om ze te laten testen. Eenmaal geslaagd na het uitvoeren van de diverse tests, wordt het certificaat / keurmerk afgegeven.

Betekent dit dat alle gecertificeerde zonnepanelen van goede kwaliteit zijn? Nee, helaas niet. Een producent kan alle certificaten bezitten die er zijn en toch houdt dit niet automatisch in dat al hun zonnepanelen van goede kwaliteit zijn.

Dit komt omdat de producenten vooraf zelf mogen bepalen welke panelen er getest worden en achteraf (na het behalen van het certificaat en/of keurmerk) ervoor kunnen kiezen om panelen van mindere kwaliteit te produceren met goedkopere onderdelen. Achteraf vindt er meestal geen controle meer plaats.

TUV Rheinland
TUV Rheinland
VDE
VDE

5. Garantie

Bij zonnepanelen is er sprake van een productgarantie en een vermogensgarantie. De productgarantie wordt uitgedrukt in jaren. De vermogensgarantie van het paneel wordt meestal uitgedrukt in een % per jaar.

Productgaranties lopen uiteen van 10 tot 30 jaar. De industriestandaard bedraagt 10 jaar productgarantie op een glas-folie paneel. Productgaranties van 30 jaar worden eigenlijk alleen maar afgegeven op glas-glas panelen.

Vermogensgaranties zijn er in twee varianten: stapsgewijs en lineair en lopen uiteen van 80% na 20 jaar tot 87% na 30 jaar.

Hieronder zijn een aantal verschillende vermogensgaranties grafisch weergegeven.

Vermogensgarantie stapsgewijs v.s. lineair
Vermogensgarantie stapsgewijs v.s. lineair
Vermogensgarantie glas-folie v.s. glas-glas
Vermogensgarantie glas-folie v.s. glas-glas

6. Herkomst en betrouwbaarheid producent

Waar worden de panelen gemaakt en hoe groot is de kans dat de fabrikant over 10 jaar nog steeds bestaat? Als een producent failliet gaat dan is de product- en vermogensgarantie niet meer geldig. Periodiek wordt de financiële situatie van de meeste pv producenten beoordeeld en op basis hiervan wordt een inschatting gemaakt of een producent zich in de ‘gevarenzone’ bevindt. Een voorbeeld van zo’n periodieke beoordeling tref je hieronder aan ('Altman-Z score').

Daarnaast kun je in de beoordeling van een fabrikant meenemen of een producent een managementsysteem heeft ingevoerd op het gebied van kwaliteit en/of milieu. Het ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem en het ISO 14001-milieumanagementsysteem zijn veel voorkomende systemen.

Altman-Z score Q1 2017
Altman-Z score Q1 2017

ISO
Daarnaast kun je in de beoordeling van een fabrikant meenemen of een producent een managementsysteem heeft ingevoerd op het gebied van kwaliteit en/of milieu. Het ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem en het ISO 14001-milieumanagementsysteem zijn veel voorkomende systemen.

ISO managementsystemen
ISO managementsystemen

7. Het uiterlijk van het zonnepaneel

Gelukkig wordt er steeds meer aandacht besteed aan het uiterlijk van een zonnepaneel. Zowel vanuit de gebruiker als vanuit de fabrikant. Het type zonnecel dat voor het paneel is gebruikt heeft uiteraard invloed op het uiterlijk. Hoewel het technisch mogelijk is om de zonnepanelen in een andere kleur te leveren, zijn de zonnecellen in de meeste gevallen nog steeds zwart of blauw. Met name de zwarte zonnepanelen zijn tegenwoordig in zeer fraaie uitvoeringen verkrijgbaar.

Naast de kleur is ook de vorm niet onbelangrijk. Naast de standaard maatvoering zijn er ook een aantal producenten die panelen met een andere afmeting leveren. Een andere afmeting kan soms net even beter uitkomen.

REAGEER

Welke van deze 7 eigenschappen van een zonnepaneel vind jij belangrijk? Of zijn er nog andere die jij belangrijk vindt? Ik ben heel benieuwd naar de kenmerken die voor jou belangrijk zijn.

Plaats je reactie direct hieronder in het commentaarveld!

Reageren? Leuk!