Subsidie zonneboiler

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Vanaf 1 januari 2016 is er een nieuwe subsidieregeling voor zonneboilers, warmtepompen, pelletkachels en biomassaketels. De regeling geldt voor zowel particuliere als zakelijke gebruikers.

De verwachting is dat de gasprijzen de komende jaren zullen gaan stijgen. In combinatie met de ISDE subsidie is het voor veel gebruikers dan ook extra aantrekkelijk om een zonneboiler aan te schaffen. Vraag hier een offerte voor een zonneboilersysteem aan.

Looptijd
De looptijd van deze ISDE subsidie is van 01-01-2016 tot en met 31-12-2020 (5 jaar). Het budget wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Het totale budget voor 2017 bedraagt 70 miljoen. Afhandeling gaat op volgorde van binnenkomst.

Hoogte subsidiebedrag
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de systeemprestatie. Wij werken met zonneboilersystemen met het hoogste rendement waardoor het subsidiebedrag ook het hoogste is.

Tapwater (standaard systemen)
Voor zonneboilersystemen voor tapwater met een collectoroppervlak tot 10 m liggen de subsidiebedragen tussen de 574,- en de 2.167,- euro ( 0,75 per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage).

Tapwater + ruimteverwarming (standaard systemen)
Voor zonneboilersystemen voor tapwater + ruimteverwarming met een collectoroppervlak tot 10 m liggen de subsidiebedragen tussen de 991,- en de 2.014,- euro ( 0,75 per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage).

Indien naast een zonneboilersysteem voor tapwater + ruimteverwarming ook nog een na-verwarmingstoestel wordt aangeschaft (bijvoorbeeld een nieuwe cv-ketel of warmtepomp), dan geldt hiervoor een bonus afhankelijk van het energielabel van dit samengestelde 'pakket':

- Pakketlabel A+: 150,- extra subsidie
- Pakketlabel A++: 300,- extra subsidie

Vanaf 10 tot 200 m
Voor zonneboilersystemen met een collectoroppervlak groter dan 10 m en kleiner dan 200 m geldt onderstaande formule:

(Acol. totaal apertuur opp.) x (Collector rendement) x (verliesfactor boiler) x 1.215 kWh x 0,30

Het apertuuroppervlak is het oppervlak van de collector dat ook daadwerkelijk het licht absorbeert / doorlaat. Als het ware het netto oppervlak van de collector. De verliesfactor van de boiler is afhankelijk van de energieklasse van de boiler. Een hogere energieklasse betekent een kleiner verlies.

Hoe aanvragen
Particulieren kunnen na aanschaf en installatie uiterlijk binnen 3 maanden na de koopovereenkomst de subsidie aanvragen via het e-loket van RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland). Hiervoor is een DigiD gebruikersnaam + wachtwoord benodigd. Indien het een 'standaard' systeem betreft is de meldcode van het systeem benodigd.

Zakelijke gebruikers dienen voor het sluiten van de koopovereenkomst subsidie aan te vragen bij RVO. Na goedkeuring van RVO kan er worden overgegaan tot aanschaf en installatie.

Vraag hier een offerte voor een zonneboilersysteem aan.